Welkom!

Wat zou het heerlijk zijn als alle kinderen mogen ervaren dat ze goed zijn zoals ze zijn. Allemaal anders, uniek en op zijn of haar manier bijzonder. Helaas is dit vaak niet het geval. Hierdoor verandert het zelfbeeld van het kind in negatieve zin.  

Coachingspraktijk Schuylenborgh Kinder- en Oudertraining verzorgt een drietal praktische trainingen voor kinderen
met leerproblemen in het onderwijs en kinderen die hoogsensitief of faalangstig zijn. Te weten:

* 'Ik ben oké'                 (hoogsensitieve kinderen)

* 'Ik leer anders'           (beelddenkende kinderen)

* 'Ik ben aan ZZZet'       (faalangstige kinderen)

Middels deze trainingen zijn we in staat het negatieve zelfbeeld om te buigen naar een positief beeld. Kinderen geloven weer in zichzelf en ervaren dat ze bijzonder zijn precies zoals ze zijn!