'Ik leer anders' training (beelddenkende kinderen)

De training ‘ik leer anders’ gaat uit van jouw capaciteiten. Het vertaalt de lesstof naar jouw manier van denken (visueel) en biedt direct resultaat. Doordat we de lesstof op de juiste manier aanbieden aan de leerling kun je zien dat deze methode werkt. Je leert de lesstof zelf te vertalen naar woordbeelden zodat het wel binnen jouw informatiesysteem past. Deze techniek is simpel. Van alle abstracte informatie zoals letters, cijfers en tijd maken we plaatjes. Dan krijgt de informatie een vaste plek in het hoofd. Hiermee krijg je grip op het opslaan, verwerken en onthouden van de aangeboden leerstof en kun je bij toetsing de informatie makkelijk terug vinden in je geheugen.

 

Dus geen eindeloos traject zonder resultaat. Tijdens de training kunnen leerlingen met een taalprobleem woorden foutloos spellen. Van voor naar achter, maar ook van achter naar voor. Simpelweg omdat ze het woord als woordbeeld hebben opgeslagen. Deze techniek leer je zelf toe te passen binnen vier sessies. Jonge kinderen leren de techniek samen met hun ouders. Klik hier voor een kijkje in het praktische werkboek ‘ik leer anders’. 

 

 

Inhoud van de training ‘ik leer anders’:

* Informatie op de juiste manier ordenen, opslaan
   en onthouden.

* Taal: het alfabet en woordbeelden opslaan.

* Lezen: lege woorden visueel opslaan, leesletters
   oefenen en lezen met 
de leespijl.

* Cijfers: cijferveld, tafels en het automatiseren van sommen.

* Analoog klokkijken.

Doelgroep
Kinderen die:
fonetisch schrijven, de klanken verwisselen of verkeerd opschrijven (loopen ipv lopen), achter blijven met AVI-lezen, de klinkerklanken verwisselen (eu, ui, au en ou), consequent de letters b en d, p en q, f en t omdraaien, cijfercombinaties omdraaien (35 wordt 53), moeite hebben met het automatiseren van de tafels, + en - sommen verwisselen, moeite blijven houden met getallenlijnen.