Hoogsensitiviteit

Het hoogsensitieve kind wordt tegenwoordig steeds meer geaccepteerd en begrepen in zowel het gezin als ook in het onderwijs. Gevoeligheid is een subjectieve ervaring; wat de ייn voelt, voelt de ander niet op diezelfde manier.

De acceptatie van gevoeligheid staat dus voorop. Gevoelsmatig reageren kan een voorkeursreactie zijn op prikkels van buitenaf en van binnenuit.
Dr. Elaine Aron heeft hier uitgebreid onderzoek naar gedaan.

In de training gaan we uit van hoogsensitiviteit als kinderen blijk geven van sterke of buitengewone zintuigelijke ervaringen. Daarnaast gaan ze erg op in hun eigen gevoelswereld en in hun omgeving. Ze hebben een voorkeur om vanuit hun gevoel te reageren op gebeurtenissen en ervaringen. 

Wat we denken bepaalt wat we voelen. Als kinderen meer invloed kunnen uitoefenen op hun denkgedrag kunnen ze hun emoties beter reguleren. Onderzoek laat weten dat kinderen minder stress ervaren als ze beter kunnen benoemen wat ze voelen tijdens een ervaring. Hierop is de training en ondersteuning van Schuylenborgh gebaseerd.