Disclaimer

Niets op deze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk,
fotokopie of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Schuylenborgh. De informatie die u ter beschikking wordt gesteld mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. U onthoudt zich van gebruik voor andere doeleinden. De site is met uiterste zorg samengesteld. De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Schuylenborgh is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op deze site. Elk gebruik dat u maakt van de informatie op deze site komt voor uw eigen risico. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze site worden ontleend.